TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ KAMPANYASI

İSGEğitimi

Günümüzde çalışma yaşamımızın temel öğesi çalışanlarımızdır. İster yerel ister ulusal ister küresel olsun tüm şirketler farklılığı çalışanlarının kalitesiyle ve sürdürülebilirliği ile sağlamak zorundadır. Çalışanların ruhsal ve bedensel bütünlüğünün korunması ise, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının kurulması ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin çalışanlara verilmesi ile mümkündür.

İş kanunun 77. maddesine göre, işverenler artık gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadır. ‘Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe’ göre, İş Kanunu kapsamında bulunan tüm iş yerlerinde işverenler, çalışanlarına sağlık ve güvenlik konusunda yeni, ilave ve ileri eğitim vermek zorundadır. Yaşam boyu eğitim ilkesini temel alan Yönetmelik, eğitimlerin sürekliliğinin sağlanmasını da gerekli kılmaktadır.

İşverenler, çalışanların yaptığı veya yapacağı işle ilgili bilgisinin olmaması, eksik olması ya da mevcut bilginin yetersiz kalması gibi hususları dikkate alarak işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanlarının değişiminde ve yeni teknoloji uygulamalarında eğitim programlarından geçmelerini sağlamakla yükümlüdürler. Ayrıca, Yönetmelik, çalışma hayatındaki teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, değişen, yeni ortaya çıkan risklere uygun biçimde eğitimlerin yenilenmesini zorunlu tutmaktadır.

Yönetmelik gereği, verilen eğitimin sonunda eğitimin etkin olup olmadığı konusunda bir ölçme ve değerlendirme yapılması zorunludur. Yönetmelik ayrıca düzenlenen eğitimlerin belgelendirilmesi ve bu belgelerin çalışanların özlük dosyalarında saklanmasını istemektedir.

VATAN OSGB olarak uzman personelimizle birlikte yasa ve yönetmeliklerde öngörülen İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini tüm işletmelerimizin zorlanmadan karşılayabilmeleri için çok uygun fiyatlarla sunmaktayız. 1 çalışan için 190 TL taban fiyat ve eğitim alacak her ek çalışan için 30 TL olmak üzere İstanbul’da bulunan firmalara bu hizmeti kaliteli bir biçimde sağlamaktayız.