Yasa, iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin belli süreyle işyeri bünyesindeki personel tarafından verilmesini esas alır. Ancak işyerinde uygun vasıflara sahip personel bulunmaması halinde bu hizmet işyeri dışındaki Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) alınabilecektir. İşyerleri açısından iş sağlığı ve güvenliği için ayrı personel istihdam ederek bir birim kurmaktansa bu hizmeti bir OSBG'den satın almak çok daha ekonomik ve yararlı bir çözüm olmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre bütün çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması ve risk değerlendirme raporunda belirlenen risklere göre işine özel eğitimler alması gerekiyor. Vatan OSGB'nin (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi), bütün iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini verme yetkisi olduğu gibi, iş güvenliği uzmanı hizmeti alan bütün işyerlerinde, bu eğitimleri vermek Vatan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nin görevlendirdiği iş güvenliği uzmanının görevidir.

VATAN OSGB olarak kamuda ve özel sektörde yıllarca görev yapmış İşyeri Hekimlerimiz ve her mühendislik dalından İş Güvenliği Uzmanlarımız ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ne sadece personel istihdamı olarak değil, firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çözüm ortağı olan, danışmanlık yapan, İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü'nü firmalarda oluşturmayı amaç edinen bir anlayışla TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetimi ve gözetiminde hizmet vermekteyiz.

GEMİLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİNDE İDDİALIYIZ!

Denizcilik, ülkemizin geleceğe dönük projeksiyonu ve perspektifi olan bir sektörüdür. Hatta gelecekte ekonomimizin temel yapı taşlarından biri durumuna yükselmesi olasıdır. Bu sektörün gözbebekleri, özellikle ülkemizin bayrağını taşıyarak ülkemiz denizciliğine katkı sağlayan firmalardır. Ancak ülkemiz bayrağını taşıyan gemilerimizin ulusal mevzuata ilişkin üstlendikleri sorumluluk ve karşılaştıkları yaptırımlar da diğer yabancı bayraklı rakiplerinden bir ölçüde fazladır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası da bu anlamda Türk Bayraklı gemilere bazı yükümlülükler getirmiştir.Devamını oku

SAĞLIK TARAMALARI İÇİN EKONOMİK VE KALİTELİ ÇÖZÜM

6331 sayılı Yasa’nın “Sağlık Gözetimi” başlıklı 15. maddesine göre de işverenler işçilerin,

1) İşe girişlerinde, 2) İş değişikliğinde, 3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde, 4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, yaptıkları işe uygun olup olmadığına dair sağlık raporu aldırmak zorundadır.… Devamını oku

ARTIK TÜM İSG HİZMETLERİNİ VATAN’DAN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ

Vatan İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi olarak işletmenizin ve çalışanlarınızın iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm gereksinimlerinizi çözmeye odaklanmaktayız.

  • Anlaşmalı İş Güvenliği Ortam Ölçümleri Laboratuvarlarımız ile İstanbul’un her iki yakasında işyeriniz için en uygun elektrik ve ortam ölçümleri ile mekanik kontrolleri paket olarak sağlamaktayız.
  • Yine anlaşmalı sağlık kurumu ve laboratuvarlarımız aracılığıyla çalışalarınız için gerekli tüm tetkikleri, aşıları, gözetimi üstlenmekteyiz.
  • Ayrıca, yangın söndürme tüpleri ve yangın eğitimi, ilkyardım eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği levhaları, işaretleri, kişisel koruyucu donanımları gibi tüm ek konularda Vatan İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi her türlü desteği eksiksiz vermektedir.
Devamını oku

RANDEVUNUZU ALIN, İŞYERİ HEKİMİNİZE MERKEZİMİZDE MUAYENE OLUN

Aylık düzenli firma ziyaretlerimizin yanı sıra, Vatan İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi olarak hizmet verdiğimiz tüm işletmelerin çalışanlarına merkezimizden poliklinik hizmetini ücretsiz sağlamaktayız.

Böylece çalışanlar aylık firma ziyaret gününü beklemeden işyeri hekimlerine muayene olabilir ve ilaçlarını yazdırabilirler.

Bu hizmetimizle, özellikle İkitelli bölgesindeki firmalarımızın çalışanları için büyük bir kolaylık sağlamaktayız.

Bu hizmetten yararlanmak için yalnızca Vatan OSGB’yi (0212 5496369) arayarak işyeri hekiminizden randevu almanız yeterli.… Devamını oku

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU KAMPANYASI

SağlıkRaporu

6331 sayılı Yasa’nın “Sağlık Gözetimi” başlıklı 15. maddesine göre de işverenler işçilerin,

1) İşe girişlerinde, 2) İş değişikliğinde, 3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde, 4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, yaptıkları işe uygun olup olmadığına dair sağlık raporu aldırmak zorundadır.… Devamını oku