İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU KAMPANYASI

SağlıkRaporu

6331 sayılı Yasa’nın “Sağlık Gözetimi” başlıklı 15. maddesine göre de işverenler işçilerin,

1) İşe girişlerinde, 2) İş değişikliğinde, 3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde, 4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, yaptıkları işe uygun olup olmadığına dair sağlık raporu aldırmak zorundadır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

Vatan OSGB olarak çalışanlara 40 TL karşılığında işe giriş raporu vermekteyiz. İşyeri hekiminin gerekli görmesi durumunda da akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi, tam kan sayımı ve işitme testini içeren tetkik paketini anlaşmalı olduğumuz özel hastanelerde 25 TL karşılığında yaptırabilmekteyiz.