SAĞLIK TARAMALARI İÇİN EKONOMİK VE KALİTELİ ÇÖZÜM

6331 sayılı Yasa’nın “Sağlık Gözetimi” başlıklı 15. maddesine göre de işverenler işçilerin,

1) İşe girişlerinde, 2) İş değişikliğinde, 3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde, 4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, yaptıkları işe uygun olup olmadığına dair sağlık raporu aldırmak zorundadır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

Vatan OSGB, gerekli sağlık tarama tetkiklerini yaparak çalışanlarınızın işe giriş ve periyodik muayene raporlarınızı ivedilikle verebilmektedir. İşyeri hekiminizin gerekli gördüğü tetkikler için teklif almak üzere aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Sağlık Tarama Tetkikleri Talep Formu