Eğitim

4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği; işveren ya da işveren temsilcisinin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları Temel İş Güvenliği Eğitimi konusunda kurumumuz hizmet vermektedir. Eğitimlerimiz işyerlerinde görsel cihazlarla iş ve zaman kaybı olmadan çalışanların anlayabileceği düzeyde onlarda davranış değişikliği sağlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Eğitime katılan personele Katılım Belgesi verilmektedir.

İSGEğitimEğitim Konu Başlıklarımız:

 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • Risk Değerlendirmesi Eğitimi
 • Kaza Araştırması ve Kök Sebep Analizi
 • Yangın Eğitimi
 • Acil Durum Planlama Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Genel Prensipleri
 • İş Kazası Sonrasında Otaya Çıkan Cezai ve Hukuki Sorumluluklar
 • Meslek Hastalıkları ve Korunma Yolları
 • Endüstriyel Tesislerde Yangın ve Korunma Yolları
 • İş Yerinde Elektrik Kazaları ve Önlem Tedbirleri
 • İş Ekipmanlarında Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri
 • Malzemelerin Taşıma ve Depolama İşlerinde Güvenlik Tedbirleri
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar
 • Çalışma Hayatında Ergonomik Uygulamalar
 • İş Kazalarının İncelenmesi
 • İlk Yardım Eğitimi
 • İş Hijyeni Eğitimi
 • Ergonomi Eğitimi
 • Mesleki Riskler Eğitimi