OSGB Nedir?

OSGB6331 Sayılı Kanun iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin belirlenen sürelerle işyeri bünyesindeki personel tarafından verilmesini esas alır.

Ancak işyerinde uygun vasıflara sahip personel bulunmaması halinde bu hizmet işyeri dışındaki Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) alınabilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile özel şirketler tarafından kurulacak Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri; gerekli donanım ve personele sahip olmaları şartıyla Bakanlıkça yetkilendirilmektedir.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, yetkileri kapsamında hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

İş güvenliği uzmanıve işyeri hekiminin tam süreli görevlendirilmesi gereken işyerlerinde, işveren, gerekli donanım ve personeli sağlayarak İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi kurmak durumundadır.

İşyerleri açısından iş sağlığı ve güvenliği için ayrı personel istihdam ederek bir birim kurmaktansa bu hizmeti bir OSBG‘den satın almak çok daha ekonomik ve yararlı bir çözüm olmaktadır.

VATAN OSGB, bu alandaki deneyimli ve donanımlı personeli ve altyapısıyla işyerlerinin hizmetindedir.