Yasa, iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin belli süreyle işyeri bünyesindeki personel tarafından verilmesini esas alır. Ancak işyerinde uygun vasıflara sahip personel bulunmaması halinde bu hizmet işyeri dışındaki Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) alınabilecektir. İşyerleri açısından iş sağlığı ve güvenliği için ayrı personel istihdam ederek bir birim kurmaktansa bu hizmeti bir OSBG'den satın almak çok daha ekonomik ve yararlı bir çözüm olmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre bütün çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması ve risk değerlendirme raporunda belirlenen risklere göre işine özel eğitimler alması gerekiyor. Vatan OSGB'nin (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi), bütün iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini verme yetkisi olduğu gibi, iş güvenliği uzmanı hizmeti alan bütün işyerlerinde, bu eğitimleri vermek Vatan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nin görevlendirdiği iş güvenliği uzmanının görevidir.

VATAN OSGB olarak kamuda ve özel sektörde yıllarca görev yapmış İşyeri Hekimlerimiz ve her mühendislik dalından İş Güvenliği Uzmanlarımız ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ne sadece personel istihdamı olarak değil, firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çözüm ortağı olan, danışmanlık yapan, İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü'nü firmalarda oluşturmayı amaç edinen bir anlayışla TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetimi ve gözetiminde hizmet vermekteyiz.

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ KAMPANYASI

İSGEğitimi

Günümüzde çalışma yaşamımızın temel öğesi çalışanlarımızdır. İster yerel ister ulusal ister küresel olsun tüm şirketler farklılığı çalışanlarının kalitesiyle ve sürdürülebilirliği ile sağlamak zorundadır. Çalışanların ruhsal ve bedensel bütünlüğünün korunması ise, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının kurulması ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin çalışanlara verilmesi ile mümkündür.

İş kanunun 77. maddesine göre, işverenler artık gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadır.… Devamını oku

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİKLERİ

633130 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, 1 Ocak 2013 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bu kanunun amacı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hiçbir ayrım yapmaksızın kamu ve özel sektöre ait tüm işlere ve işyerlerine, faaliyet konularına ve işçi sayısına bakılmaksızın, bu işyerlerinin işveren, işveren vekili, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına uygulanmaktadır.… Devamını oku