İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU KAMPANYASI

SağlıkRaporu

6331 sayılı Yasa’nın “Sağlık Gözetimi” başlıklı 15. maddesine göre de işverenler işçilerin,

1) İşe girişlerinde, 2) İş değişikliğinde, 3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde, 4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, yaptıkları işe uygun olup olmadığına dair sağlık raporu aldırmak zorundadır.… Devamını oku

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ KAMPANYASI

İSGEğitimi

Günümüzde çalışma yaşamımızın temel öğesi çalışanlarımızdır. İster yerel ister ulusal ister küresel olsun tüm şirketler farklılığı çalışanlarının kalitesiyle ve sürdürülebilirliği ile sağlamak zorundadır. Çalışanların ruhsal ve bedensel bütünlüğünün korunması ise, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının kurulması ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin çalışanlara verilmesi ile mümkündür.

İş kanunun 77. maddesine göre, işverenler artık gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadır.… Devamını oku